עונתיים בכוסיות: 15 ב 25 שקלים

קערות פורחות: 1 ב 39 שקלים, 2 ב 58 שקלים

תבלינים: 1 ב 12 שקלים, 5 ב 45 שקלים