top of page

חדקונית הדקל האדומה – אויבת הדקלים

חדקונית הדקל האדומה נחשבת לאחד המזיקים הקשים לטיפול ומזיקה לדקלים, כאשר הפגיע ביותר מבין דקלי הנוי הינו הדקל הקנרי. המזיק בעייתי כי לרוב לא מתאפשר ים לגילוי שלבי ההימנעות הראשונים וכתוצאה מכך, סימני הנזק ניכרים בשלבים מאוחרים יחסית

חדקונית הדקל היא חיפושית חומה בעלת חדק מוארך ובולט באורך של כ-3 ס"מ
החדקונית מטילה כ-300 ביצים בקודקוד הדקל והזחלים הבוקעים מן הביצים, מכרסמים את בסיס כפות הדקל ואת ליבת העץ עד כדיי המתה של העץ

:הנזק הנגרם
כאשר עץ תמר מצוי נפגע מחדקונית הדקל האדומה, הוא מפיל את קודקודו ללא סימנים מקדימים. בעוד שבתמר הקנרי, הנגיעות באות לידי ביטוי בהתייבשות הכפות ללא קריסת העץ

:מניעה
מכיוון שחדקונית הדקל האדומה נמשכת לעצים גזומים, יש להימנע ככל האפשר מגיזום עצי דקל
לידיעתך, גיזומי כפות מומלץ לבצע בחודשים דצמבר-פברואר. בכל תאריך אחר, יש לבצע ריסוס מידי על פצעי הגיזום בעזרת חומרי הדברה שמצויינים מטה

:טיפול באמצעות חומרי הדברה

יש לרסס בקודקוד עץ הדקל כ-15 ליטר תמיסה על בסיס מים, המכילה את החומר בשם קונפידור (קוטל זחלים) וכן את החומר סימבוש, או קרטה מקס הקוטל חיפושיות בוגרות

בעץ דקל נגוע, מומלץ להשתמש בתמיסה פוליקור בריכוז של 0.1%. על הטיפול יש לחזור אחת לשלושה חודשים, במהלך חודשי הקיץ, החל מחודש מרץ

לקטילת חיפושיות בוגרות וזחלים, מומלץ לרסס בקודקוד עץ הדקל כ-10 ליטר תמיסה על בסיס מים, המכילה את החומר בשם טוטם בריכוז של 0.2%. במידה ועץ הדקל נגוע, יש להשתמש בתמיסת פוליקור בריכוז של 0.1% לקטילת זחלים, יש לרסס כ-25 ליטר תמיסה על בסיס מים בשם איפון בריכוז של 0.2%, לקודקוד העץ. יש לחזור על הטיפול פעמיים בשנה בחודשים מרץ ואוגוסט

.לידיעתך, בעצי דקל שגובהם 2-3 מטרים ניתן לטפל באופן עצמאי או על ידי גננים

.בעצי דקל שגובהם מעל ל- 4 מטרים, מומלץ לפנות למדבירים מקצועיים

 

?כיצד נזהה את חדקונית הדקל האדומה

.מומלץ להציב מלכודות בצל ועל פני הקרקע על מנת ללכוד את חדקונית הדקל האדומה

על ידי הצבת מלכודות ניתן לצמצם את השימוש בחומרי הדברה ולבצע מעקב אחר הנגיעות בעץ הדקל. ליד דקל קנרי, יש להציב מלכודת במרחק של 25 מטר מהעץ. במידה ומציבים את המלכודת בסמוך לעץ, יש לטפל גם בעץ הקרוב בעזרת חומרי הדברה.  כמו כן, בשדרות ובגנים ציבוריים בהם ריכוז גבוה של דקלים, יש להציב מלכודות במרחק של 25 מטר זו מזו.
שים לב! יש לבצע טיפול בו זמנית גם במקומות ציבוריים וגם במקומות פרטיים על מנת למנוע נגיעות חוזרת.

bottom of page